Ziekteverzuimbegeleiding

Goed omgaan met ziekte en verzuim van medewerkers is een uitdaging voor veel ondernemers en bedrijven. Een zieke medewerker kost de organisatie tijd en geld, en daarom is professionele ziekteverzuimbegeleiding van niet te onderschatten waarde.

"HRM Highway is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van een praktisch en preventief ziekteverzuimbeleid."

Heeft u hulp nodig met ziekte en verzuim binnen uw bedrijf? Onze ervaren medewerkers vertellen u graag alles over ziekteverzuimbegeleiding. Bel voor een vrijblijvende afspraak met onze adviseurs of stuur ons een e-mail via onderstaande buttons.

023 – 751 60 62

Mail ons direct

Heeft u een zieke medewerker, dan is het van belang om direct adequaat te reageren, zodat u weet hoe om te gaan met re-integratie en verdere ziekteverzuimbegeleiding. Hieronder kunt u alles lezen over de volgende onderwerpen:

 • Mijn werknemer is ziek
 • Hoog kortdurend verzuim
 • Ziekteverzuimbeleidsplan
 • Meer weten over ziekteverzuimbegeleiding

 

Mijn werknemer is ziek: stap 1

Als een werknemer ziek is, dan betaalt u als werkgever diens loon door. Daarnaast bent u als ondernemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Door hier vroeg mee te beginnen stimuleert u het herintreden van de medewerker. U heeft dan meer inzicht in wanneer de werknemer weer kan starten met werken en de medewerker voelt zich eerder gemotiveerd om weer aan het werk te gaan.

 • De werknemer meldt zich ziek
 • Werkgever betaalt het loon door
 • Werkgever zorgt voor re-integratie

 

Langdurig verzuim

Bij langdurige ziekte is het noodzakelijk om regelmatig contact met de zieke werknemer en de bedrijfsarts te hebben. Na verloop van tijd is het noodzakelijk om een plan van aanpak op te stellen. Tijdens iedere evaluatie stelt u het plan van aanpak bij met daarin de wijzigingen die besproken zijn met de werknemer en eventueel de bedrijfsarts.

HRM Highway ondersteunt werkgevers tijdens het gehele proces en zorgt ervoor dat deze zich kunnen richten op hun corebusiness. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

"Wanneer een medewerker langdurig ziek is, dan is het noodzakelijk om regelmatig contact met de zieke werknemer en de bedrijfsarts te hebben."

Hoog kortdurend verzuim

Komt het regelmatig voor dat uw medewerkers zich een dagje ziekmelden? Als u het gevoel heeft dat er niet altijd een goede reden voor is, kan er worden gekeken naar hoe u dit het beste kunt voorkomen en dus kosten kunt besparen.

Oorzaken ziekteverzuim

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor het ziekteverzuim in uw bedrijf hoog is:

 • Persoonlijke problemen van werknemers;
 • Slechte gezondheid van werknemers;
 • Werknemers ervaren een te hoge werkdruk;
 • Werknemers zijn ontevreden met hun werk, salaris, de werkgever of collega’s.

Door in kaart te brengen wat de oorzaken zijn binnen uw bedrijf, kan er vervolgens worden gewerkt aan een plan om dit in de toekomst te voorkomen. Hieronder bespreken we enkele oplossingen.

 

Oplossingen ziekteverzuimbegeleiding: stap 2

Door in kaart te brengen wat de oorzaken zijn binnen uw bedrijf, kan er vervolgens worden gewerkt aan een plan om dit in de toekomst te voorkomen. Hieronder bespreken we enkele oplossingen.

 • Ziekteverzuimbeleid uitleggen
 • Persoonlijk gesprek
 • Bezoek de zieke werknemer
 • Persoonlijk ziekmelden bij baas/leidinggevende
 • Wachtdagen
 • Bedrijfsarts

 

Ziekteverzuimbeleid uitleggen

Veel medewerkers weten niet dat ze een vrije dag kunnen opnemen of gebruik kunnen maken van bijzonder verlof wanneer hun kind ziek is. In plaats daarvan melden zij zich vaak een dagje ziek. Met een helder en duidelijk verzuimbeleid kunnen dergelijke situaties worden voorkomen.

Persoonlijk gesprek

Wanneer een medewerker zich in korte tijd regelmatig ziek meldt voor een dag of twee, is het raadzaam om een persoonlijk gesprek aan te gaan met de zieke medewerker. In het gesprek kan er besproken worden wat er (echt) aan de hand is en hoe er in de toekomst kan worden voorkomen dat er regelmatig kortdurend ziekteverzuim ontstaat.

Bezoek de zieke werknemer

Om meer betrokken de raken bij de situatie van uw werknemer kunt u er ook voor kiezen om langs te gaan bij uw zieke medewerker. Dit is niet nodig als uw medewerker zich pas één keer heeft ziekgemeld, maar wel aan te raden wanneer u een patroon ontdekt.

Persoonlijk ziekmelden bij baas/leidinggevende

Het blijkt vaak een drempel te zijn voor medewerkers om zich (telefonisch) ziek te melden bij hun leidinggevende. In plaats daarvan gaat het ziekmelden regelmatig via een sms, WhatsApp-bericht of e-mail. Door dit af te schaffen en het ziekmelden uitsluitend officieel via de leidinggevende te laten verlopen, voorkomt u dat medewerkers zich te gemakkelijk ziek melden.

Wachtdagen

U kunt als werkgever ervoor kiezen om een aantal wachtdagen bij ziekte in te stellen. Het gevolg kan zijn dat een medewerker zich minder snel ziek meldt.

Bedrijfsarts

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, is het vaak nog onduidelijk hoelang de medewerker ziek blijft. Schakel, als u een lange ziekteperiode verwacht, daarom direct de bedrijfsarts in. Op deze manier kan er een dossier worden gevormd en is er vanaf het begin duidelijkheid over wat de ernst van de situatie is.

Wilt u een passend advies, gericht op uw situatie of onderneming? HRM Highway kan u bij alle aspecten van het ziekteverzuimbegeleiding helpen. Bel voor meer informatie naar 023 751 6062.

023 – 751 60 62

Mail ons direct

Ziekteverzuimbeleidsplan: stap 3

U zult als werkgever waarschijnlijk vele vragen hebben over ziekteverzuimbegeleiding. Wij begrijpen dit en maken dit graag bespreekbaar met u. Door het werk en advies van HRM Highway zult u merken dat er minder medewerkers zich ziekmelden, waardoor het verzuimcijfer binnen uw organisatie aanzienlijk lager uitvalt. Daarnaast bent u minder kosten kwijt aan de zieke medewerker en zal de sfeer op de werkvloer verbeteren.

Wij stellen samen met u het ziekteverzuimbeleidsplan op. Dit plan gaat in op:

 • Preventie van ziekte;
 • Herstel van ziekte;
 • Het registreren van een zieke medewerker met bijkomende administratie;
 • Re-integratie;
 • Ziekmeldingen;
 • Verzuimgesprekken;
 • Huisbezoek;
 • Werkhervatting

 

Meer weten over ziekteverzuimbegeleiding?

Zoals u heeft kunnen lezen dient u met veel verschillende zaken rekening te houden wanneer uw medewerker ziek wordt. HRM Highway adviseert en ondersteunt u graag tijdens dit proces. Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wenst te ontvangen, bel dan gerust naar 023-751 60 62 of neem contact op via onderstaand formulier.

Naam*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Bericht*

Niet leesbaar? Verander tekst