Assessments

Een assessment is een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten kunnen doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Een assessment kan deel uitmaken van een sollicitatieprocedure of wordt gebruikt als persoonlijke ontwikkeling of management tool. HRM Highway biedt de volgende assessments aan in diverse talen.

Talent
De Select Talent geeft een overzicht van de kwaliteiten van een (toekomstige)medewerker. De scores in het aan te leveren rapport zijn gebaseerd op de gegeven antwoorden in de persoonlijkheidsmeting, de Volledige Intelligentie Test (VIT) en de talent drijfverentest. Dit zijn psychometrische vragenlijsten die specifiek ontworpen zijn om relevante persoonlijkheidskenmerken, intelligentie en drijfveren te onderzoeken. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt van het gedrag dat de kandidaat in de praktijk zal laten zien en de aanleg die hij/zij heeft om zich verder in de gekozen competenties te bekwamen.

Het Select-rapport bestaat uit vijf secties. Secties één tot en met vier bespreken de scores van de medewerker aan de hand van een grafische weergave van de scores op het desbetreffende onderdeel (paragraaf 1) en een tekstuele toelichting (paragraaf 2). Achtereenvolgens worden op deze manier de uitslagen op de volgende onderdelen nader toegelicht:

basisaanleg (sectie 1);
competenties (sectie 2);
intelligentie (sectie 3);
drijfveren (sectie 4).

Ten slotte bevat sectie vijf een aantal vragen die u in het selectie-interview kunt stellen.


Develop (Competentieprofiel)

De Develop brengt het potentieel, de huidige performance en de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker voor de gekozen competenties in kaart. De scores in dit rapport zijn gebaseerd op zijn antwoorden op de talentindex persoonlijkheidsmeting en de feedback die verzameld is uit de Performance vragenlijst, waarin de medewerker en een aantal mensen uit zijn werkomgeving het werkgedrag van de medewerker hebben beoordeeld.

Het Develop-rapport bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een totaaloverzicht van het potentieel en de huidige performance van de medewerker in relatie tot het gekozen competentieprofiel
  • Een persoonlijke ontwikkelmatrix, waarin het ontwikkeladvies aan de werknemer grafisch wordt weergegeven;
  • Een bespreking van alle geselecteerde competenties, zowel in termen van potentieel als qua performance. Voor een aantal competenties worden speciaal geselecteerde ontwikkeltips gegeven, op basis van de scores van de werknemer.


Management Potentieel Index (MPI)

De Management Potentieel Index (MPI) geeft een indicatie van de aanleg en het gedrag van de medewerker op cruciale competenties voor leidinggeven. De scores in dit rapport zijn gebaseerd op zijn antwoorden op de talentindex persoonlijkheidsmeting. Dit is een psychometrische vragenlijst die specifiek ontworpen is om relevante persoonlijkheidskenmerken te onderzoeken. De gemeten persoonlijkheidskenmerken geven een beeld van de persoonlijke karaktereigenschappen die bepalend zijn voor het gedrag van de medewerker. Op basis daarvan kan er een inschatting worden gemaakt van het gedrag dat hij als leidinggevende in de praktijk zal laten zien en de aanleg die hij heeft om zich daarin verder te bekwamen.

De MPI bestaat uit twee onderdelen. In deel één krijgt u een indicatie van de basisaanleg die de werknemer heeft voor een leidinggevende functie en van zijn belangrijkste succes- en risicofactoren als leidinggevende. In deel twee staan de leiderschapscompetenties centraal. Als eerste ziet u het scoreprofiel van de werknemer. Daarna wordt per competentie besproken welk gedrag hij in de praktijk waarschijnlijk zal vertonen.


Sales Potentieel Index (SPI)

De Sales Potentieel Index (SPI) geeft een indicatie van de aanleg en het gedrag van de werknemer op cruciale competenties voor sales. De scores in dit rapport zijn gebaseerd op zijn antwoorden op de talentindex persoonlijkheidsmeting. Dit is een psychometrische vragenlijst die specifiek ontworpen is om relevante persoonlijkheidskenmerken te onderzoeken.

De gemeten persoonlijkheidskenmerken geven een beeld van de persoonlijke karakter eigenschappen die bepalend zijn voor het gedrag van de medewerker. Op basis daarvan kan er een inschatting worden gemaakt van het gedrag dat hij als verkoper in de praktijk zal laten zien en de aanleg die hij heeft om zich daarin verder te bekwamen.Ook meer uit uw personeel halen?

Bel gerust naar 023-751 60 62 of neem contact op via onderstaand formulier en voor u het weet bent u een heel stuk wijzer geworden.

Naam*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Bericht*

Niet leesbaar? Verander tekst